Friday, December 27, 2013

une contraste s'est asseyant sur banc le matin

мрак по небето,
но изгрев имаше, и чайки
далеч от морето
домът не се виждаше - жалко
близнак, който свети
тихо се усмихваше...малко


27.12.2013 7:00

No comments:

Post a Comment