Monday, January 29, 2018

WръZки - Dance Theatre Performance

WръZки е театрално-танцувално представление с премиера на 29.01.2018 в Театрална Работилница "Сфумато". Бях поканен от режисьора - Яница Атанасова, да работим по визията и да направя фотографии, които да облекат идеята ѝ в образност. Представям ви част от снимките и част от текста на Яница:

WръZки е покана към близостта на кожите, 
свободата на умовете, 
ударите на изтласкване от Сърцето – 
там, където Любов и Съзнание завързват своя възел.