Saturday, April 11, 2015

its mine

мое е!
като сме се договорили така - мое си е!


0,75%...това го няма никъде...
едно от най-големите находища в европа
войни за злато, сребро, диаманти, и т.н. се водят по цял свят - никъде няма такъв нисък процент такса за държавата, на чиято територия се извършва подобна дейност

с. Челопеч